דגלון ללא מקל או עם מקל פלסטיק

דגלון ללא מקל או עם מקל פלסטיק
חייגו אלינו דגלון ללא מקל או עם מקל פלסטיק